سلسله نشست های تجربیات انقلاب در مسیر ظهور - جلسه اول


سلسله نشست های آموزشی تجربیات انقلاب در مسیر ظهور

جلسه اول

1398/10/08

 

 

دانلود فایل صوتی این جلسه: 

 

 

 

گزارش تصویری این جلسه:

 

مطالب پیشنهادی:

سلسله نشست های تجربیات انقلاب در مسیر ظهور - جلسه دوم

چرا ایران می تواند موشک بسازد ولی در ساخت خودرو ناتوان است؟

دعوت از استاد