جنگ نرم و جنگ سخت


سخنرانی استاد مهدی امینی رئیس اندیشکده راهبردی فتح

کارگاه آموزشی انقلاب اسلامی سازمان فنی حرفه ای کشور 1398/8/26