انسان تراز اسلام


 

بزرگترین تولیدات اسلام، در وجه تولید انسان تراز است...

خاصیت کارهای قاسم سلیمانی صرف کارهای نظامی نبود، ملت سازی و دولت سازی هم در کنار آن بود. 

 

مطالب پیشنهادی:

پیام استاد مهدی امینی در مورد شهادت حاج قاسم

آسمانی ترین سردار

دلیل حضور حاج قاسم سلیمانی در عراق و نحوه شهادت ایشان

نظامی ترین و فرهنگی ترین فرد جمهوری اسلامی

ملت سازی - دولت سازی