مولفه های بازدارندگی در مقابل تهدید خارجی


۴ لایه استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران:
۱.موازنه وحشت  ۲.تلافی بزرگ  ۳.واکنش قابل انعطاف  ۴.انهدام قطعی

استاد مهدی امینی


  • ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
  • ۴