مولفه های بازدارندگی در مقابل تهدید خارجی


 

۴ لایه استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران:


۱.موازنه وحشت

۲.تلافی بزرگ

۳.واکنش قابل انعطاف

۴.انهدام قطعی

 

استاد مهدی امینی

 

مطالب پیشنهادی:

مولفه های بازدارندگی در برابر تهدید خارجی (فایل صوتی)

اسراییل، سگ نگهبان آمریکا در منطقه