تغییر پنج استاندارد نظامی در جهان توسط حزب اله لبنان


 

حزب الله لبنان

 

فرماندهی و کنترل

 

استاندارد جنگ های راکتی

 

استاندارد جنگ های دریایی

 

 

 استاندارد جنگ های چریکی

 

 

 

استاندارد جنگ های  زرهی

 

مطالب پیشنهادی:

شرحی بر چگونگی اسارت حاج احمد متوسلیان

انفجار در بندر بیروت

انهدام ناو اسرائیلی در جنگ 33 روزه