پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت


مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت 
سخنرانی استاد مهدی امینی دبیر همایش
۱۳۹۷/۸/۲۸
 

 
دانلود در قالب فایل صوتی:

 تصاویر این مراسم:

 


   
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خلاصه ای از سخنرانی استاد مهدی امینی در این مراسم:

دانلود در قالب فایل صوتی: