انهدام ناو اسراییلی توسط حزب الله لبنان


در جنگ ۳۳ روزه پس از حمله اسرائیل به بیروت، همزمان با پخش زنده مصاحبه سید حسن نصرالله ناو ساعر اسرائیلی هدف قرار گرفته و منهدم شد.