شیر دره پنجشیر


احمد شاه مسعود؛ شیر دره پنجشیر

 

 

 

 

شهید احمد شاه مسعود ۹ سپتامبر ۲۰۰۱ ( دو روز قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر) مورد هدف قرار گرفته و بعد از یک هفته در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱ به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش گرامی

مطالب پیشنهادی:

پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت