حزب الله لبنان


 

 

فایل صوتی:

 

 

حزب الله لبنان تشکیل شده تا ماموریت نیروی قدس سپاه را به اتمام برساند، یعنی نابودی رژیم جعلی اسرائیل